Výroba priemyselných podláh

Príprava podložia pred začiatkom realizácie priemyselnej podlahy 17500m2, firmou ELMOUR vrátane zhotovenia požadovaných zaťažovacích skúšok podložia autorizovanou firmou.

Realizácia strojom hladenej priemyselnej betónovej podlahy z cementovým vsypom a z rozptýlenou výstužou (2008)

 

Realizcia strojom hladených priemyselných betonových podláh s povrchovou úpravou

 

Zhotovenie vonkajších betonových plôch z cestného betónu

TOP