Asfalt / odpady

Realizujeme vysprávky asfaltových komunikácii, pokládku ciest asfaltovým kobercom z recyklovaného asfaltu.

 

Realizácie asfaltových komunikácii

 

Vykonávame zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením (zemina, kamenivo, betón, tehly, obkladačky, asfalt, odpad zo stavieb a demolácii) na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia číslo: 08/2013/2988-RA 

 

Zhodnocovanie stavebného odpadu

TOP