• AK CHCETE DOBRÝ ZÁKLAD, POSTAVTE HO NA ELMOUR - BETÓNE
  • Pečať stability / spoľahlivý podnik
  • Realizujeme vysprávky asfaltových komunikácii
  • Vysoká kvalita vyrobenej betónovej zmesi
  • Ťahače s veľkoobjemovými návesmi
  • Stavebný systém LOGLEN
  • Realizcia strojom hladených priemyselných betonových podláh s povrchovou úpravou
  • Takto sme začínali
  • Vibrovalec na zhutnenie podkladu 3 ton

Služby sú dôležitejšie ako zisk, zisk nie je cieľ, ale výsledok služieb.

ELMOUR BETÓN
Čítať viac +

ELMOUR BETÓN

Výroba a doprava kompletného sortimentu certifikovaných betónových zmesí, výroba priemyselných podláh, preprava, predaj štrkopieskov a kamenív, veľkoobchod a maloobchod sypaného a paletizovaného cementu, predaj betonárskej ocele, betónové šalovacie tvárnice, zemné práce, príjazdové cesty, montéžne plošiny, oprava verejného osvetlenia, rozhlasu obcí

VÝSTAVBA RODiNNÝCH DOMOV
Čítať viac +

VÝSTAVBA RODiNNÝCH DOMOV

Konštrukčný systém LÖGLEN je výsledkom desaťročia výskumu a vývoja, otvára novú kapitolu v stavebníctve so svojimi vynikajúcimi technickými parametrami. Táto technológia vytvára nové a unikátne riešenie tým, že kombinuje dva systémy. Kombinujeme pilier oceľovú konštrukciu alebo drevo s polystyrénu betónu v špeciálnej technológii.

PREDAJ CEMENTU
Čítať viac +

PREDAJ CEMENTU

CEMENT Z VÝROBNE DDC VÁC
Spolupracujeme len s najkvalitnejšími a najlepšími dodávateľmi stavebných materiálov v regióne.

TOP