Technologia výroby

Technológia výroby je kombinácia polystyrénbetónu s oceľovou, alebo drevenou konštrukciou. Polystyrénbetón vo forme panelov v rôznych hrúbkach ako aj vo forme zmesi sa použije v jednotlivých konštrukčných častiach rodinného domu.

Takto realizovaná homogénna konštrukcia z polystyrénbetónu tvorí paropriepustnú štruktúru stavby rodinného domu.

{noembedvideo} https://www.youtube.com/watch?t=14&v=YkLw3p9ra6E 

Izolačné vlastnosti stavby s Löglen technológiou sú výborné. Na základe skúšok akreditovaného laboratória, s Löglen technológiou zhotovená stena s hrúbkou 41 cm má súčiniteľ prechodu tepla U=0,21 W/m2K. Löglen systém si nevyžaduje doplnkovú izoláciu, nakoľko stavba v celom objeme má výborné tepelnoizolačné vlastnosti ako aj schopnosť prirodzene regulovať vlhkosť vzduchu v interiéri s faktorom difúzneho odporu (μ=7-10). Materiál touto schopnosťou  zaraďuje stavbu s Löglen technológiou medzi najlepšie hygienicky a zdravotne nezávadné materiály použité pri výstavbe. Löglen systémom zhotovené stavby dosahujú najvyššiu energetickú kategóriu A+. 
Objemová hmotnosť steny Löglen systému je podľa odbornej verejnosti v stavebníctve ideálnych (300-500kg/m3300kg/m3. Tento parameter objemovej hmotnosti polysterénbetónu má za následok aj výraznú úsporu množstva betónu pri zakladaní stavby oproti ostatným používaným stavebným materiálom výrazne väčšou objemovou hmotnosťou. Löglen technológia je certifikovaná podľa najnovších a najprísnejších platných technických noriem a predpisov Európskej únie a zodpovedajúcimi protipožiarnymi certifikátmi. Praktické použitie ako aj jednoduché a ľahké opracovanie materiálu Löglen technológie ho predurčujú pre široké použitie v stavebníctve. Löglen technológia je ekologicky nezávadný materiál, a stavby zhotovené s touto technológiou sú celkom recyklovateľné.

Prosím pozriete si krátke video na linku: http://youtu.be/Vxhi8bmM_2Y

Pre výrobu a použitie stavebného systému Löglen je zodpovedný výrobca WYW Block Zrt., 
NMÉ č.: A-51/2014, Certifikát preukázania zhody č.:20-CPR-55(C-31/2014), 20-CPR-56-(C-31/2014) uvedenej na web stránke: www.emi.hu

 

TOP