Betónová zmes

Betón musí mať VAŠU dôveru, NÁM môžete dôverovať.

Vysoká kvalita vyrobenej betónovej zmesi je zaručená dunajským štrkopieskom a mobilnou betonárkou s obsahom miešacieho jadra 1m3

Bezkonkurenčne najlepšie ceny betónov (pomer kvality a ceny) vrátane najlacnejšej dopravy + grátis vypúšťanie do 20 min

Prestne vyrobené a dodané množstvo betónovej zmesi Vám deklaurjeme vážnym lístkom priloženým k dodaciemu listu z mostovej váhy
do 60 000 kg ciachovanej Slovenským metrologickým ústavom.

Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206.

 Firma ELMOUR používa stavebnú chémiu firmy BASF Slovensko.

( používaná stavebná chémia zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a súdržnosť betónu, zvyšuje odolnosť betónu voči chemickým vplyvom, zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety )

 

Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj kamenivo spevnené s cementom.

 

( K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť......) 
Množstevné zľavy na odber betónu je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy. 
 

TOP