Profil firmy

firmaFirma Milan Násali ELMOUR, bola založená v roku 1992 v Kamenných Kosihách majiteľom firmy.
Zámerom zakladateľa bolo na základe skončeného vzdelania vytvoriť firmu na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení, v rámci uvedeného oboru hlavne verejných osvetlení a verejných rozhlasov miest a obcí stredného Slovenska.

V roku 1998 sa rozšírila činnosť firmy o výrobu a dodávku betónových zmesí, základného stavebného materiálu (štrky, piesky,kamenivá, cement...), zemné a zakladacie práce súvisiace s pozemným staviteľstvom a zhotovením betónových podláh.V stavebníctve charakterizované neustále sa zvyšujúce nároky a zákazníkov si vyžadovali a neustále vyžadujú nové, kvalitné, ekologicky a prevádzkovo bezpečné riešenia požiadaviek.

Certifikácia vyrábaných betónových zmesí v roku 2003, triedenie štrkov používaných pri výrobe, následné poskytované služby pri spracovaní betónových zmesí, boli konkrétne kroky firmy na uspokojenie stále sa zvyšujúcich požiadaviek zákazníkov a skúšobníctva, pričom vstupom do spoločenstva štátov EÚ, bolo potrebné zosúladiť výrobu betónovej zmesi s predpismi EÚ.

V roku 2007 si firma zakúpila novú mobilnú plnoautomatizovanú výrobňu betónovej zmesi, prvú tohto druhu v Strednej Európe s výkonom 50m3/hod. vyrobenej betónovej zmesi. Po uvedení novej výrobne do prevádzky a nákupu veľkokapacitných domiešavačov sa rapídne zvýšila kapacita výroby ako aj dopravy betónovej zmesi na vysokej kvalitatívnej úrovni aj zo záložnou výrobňou betónovej zmesi.

Pri neustálom sa rozvíjajúcom trhu si firma vybudovala kompletnú základňu strojového parku aj pre stavby celoslovenského významu, pričom sa zamerala na zhotovenie priemyselných podlahových systémov, ktoré umožňujú vytvoriť na betónovom podklade trvanlivé, odolné a bezprašné podlahy nenáročné na údržbu. Toto všetko samozrejme pri dodržiavaní prísnych noriem kvality.

Pancierové betónové podlahy, ktoré realizuje firma ELMOUR znášajú vysokú dlhodobú záťaž, sú odolné obrusu, a odolávajú aj účinkom chemických vplyvov. Vyhovujú špecifickým požiadavkám rôznych odvetví priemyslu a poľnohospodárstva, či sa jedná o zdravotnú nezávadnosť, protišmykovosť v potravinárskych prevádzkach a zdravotníctve, alebo sú požadované vodonepriepustné vlastnosti v pri výstavbe vodných nádrží (vodojemov), silážnych jám a iných špeciálnych stavieb.
Dokážeme vyhovieť aj požiadavkám strojárskych či chemických podnikov, ktoré vyžadujú odolnosť voči agresívnym chemikáliám a prenikaniu ropných produktov. 
Väčšina zhotovených betónových podláh je vyrobená z betónu vystuženého oceľovými vláknami, nakoľko z dôvodu technických a ekonomických predností sú tieto konštrukcie veľmi efektívne.

Zameranie a strojové vybavenie firmy umožňuje výstavbu vonkajších pozemných komunikácií (ciest, parkovísk...) či už z asfaltu, alebo z betónu s povrchovou úpravou, ktorá vyhovuje najnovším trendom výrobe a použitia betónovej zmesi.
Všetky požadované parametre vieme zabezpečiť s používaním kvalitnej stavebnej chémie, výstuže  a vhodných vsypov používaných pri výrobe, spracovaní a ošetrení betónovej zmesi.
Realizujeme aj opravu poškodených betónových plôch, podláh a stien z betónu.

Okrem výroby, dodávok a spracovania betónových zmesí vykonávame aj predaj cementu (voľne loženého aj paletizovaného)
z cementárne Duna Dráva Vác pre stredoslovenský a východoslovenský región. 
Zabezpečujeme predaj kvalitných štrkov, pieskov a kamenív pre betonárky a firmy regiónu.

Pre korektné obchodné vzťahy zo zákazníkom máme vlastnú mostovú váhu s meracím rozsahom do 60.000 kg.

Hlavným ukazovateľom spokojnosti zákazníkov je nárast dopytu za kvalitné poskytované dodávky tovarov a služieb.

 

Aktuálne certifikáty našej spoločnosti

 

TOP